అన్ని బుష్నెల్ ఉత్పత్తులపై ఉచిత షిప్పింగ్

సాంకేతిక మద్దతు

సాంకేతిక మద్దతు

ప్రస్తుతం, మా కంపెనీకి 8 మంది సాంకేతిక సిబ్బంది ఉన్నారు (5 మంది సీనియర్ ఇంజనీర్లతో సహా), కొత్త ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయగల సామర్థ్యం ఉంది, దాని స్వంత రాపిడి ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ ఉంది. అమ్మకాలకు ముందు మరియు తరువాత సాంకేతిక సమస్యలకు సీనియర్ ఇంజనీర్లు సమాధానం ఇవ్వగలరు.